TASDİK ŞERHİ ÖRNEĞİ 1_

 

 

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTİLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

 

1. Ülke TÜRKİYE-LA TURQUIE

 

            İş Bu Resmi Belge:

 

2. ………………………… tarafından imzalanmıştır.

 

3. İmzalayanın sıfatı …………………………….dır.

 

4. …………………nın mühür/damgasını taşımaktadır.

 

                                                           TASDİK

 

5. ………………………………….da

 

6. …………………………………günü

 

7. …………………………………tarafından

 

8. No ……………………ile tasdik edilmiştir.

 

9. Mühür/Damga                                          10. İmza

………………….                                          …………………..

 

 

 



 

 

[1] 05.10.1961 tarihli Lahey Sözleşmesi, 27.07.1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Eylül 1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 29.09.1985 tarihinden itibaren Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin 2 nci Maddesi; Akit Devletlerden her birinin, bu sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını öngörmüştür.Tasdik şerhi, bizzat belgenin veya belgeye eklenecek bir kağıdın üzerine konulacak ve en az 9 cm kenarlıklı bir kare biçiminde olacaktır.Tasdik şerhi, düzenleyen makamın resmi dilinde yazılabileceği gibi bu  tasdik şerhinde yer alan kayıtlar ikinci bir dilde de olabilecektir.Ancak, Tasdik şerhinin, ‘’ Apostille Convention de La Haye du 5 Octobre 1961’’ başlığı Fransızca olarak belirtilmelidir.